۱۳۸۸ مهر ۱۲, یکشنبه

درآمد

خدا را می شناسم من از شما بهتر
شما را از خدا بهتر
خدا از هرچه پنداری جدا باشد
خدا هرگز نمی خواهد خدا باشد
نمی خواهد خدا بازیچه ی دست شما باشد
خدا هرگز نمی خواهد چنین آینه ی وحشت نما باشد

برگرفته از قطعه ی موسی و شبان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر